Despre CCF Moldova

Oferim suport social și educațional fiecărui copil

Suntem o organizație nonguvernamentală, fondată în 2004, iar începând cu 2005 reprezentăm fundația britanică Hope and Homes for Children. Oferim asistență autorităților pentru realizarea reformei de protecție a copilului, optăm pentru închiderea sistemului rezidențial înlocuindu-l cu concept bazat pe model de familie.

Sprijinim familiile dezavantajate social pentru ca fiecare copil să crească într-un mediu familial prielnic și să aibă acces la educație de calitate. Creăm pentru copiii în nevoie un mediu de speranță şi respect, în care ei își pot dezvolta potențialul complet și oferim instrumente practice pentru o schimbare pozitivă în viața copilului, familiei și comunității.

Despre proiectul Hope

Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova

Republica Moldova se numără printre cele mai sărace țări din Europa, ceea ce face ca copiii și familiile să trăiască în condiții dificile și vulnerabile. Copiii din Moldova sunt în mod constant expuși riscului de abuz și violență, iar resursele și capacitățile limitate ale autorităților locale nu sunt suficiente pentru a-i proteja. În acest context, proiectul HOPE are un rol esențial în promovarea și protejarea drepturilor copiilor din Republica Moldova, contribuind la crearea unui mediu sigur și protector. Proiectul se axează pe trei domenii principale: justiția juvenilă, asistența parentală specializată și educația în mediul rural.
În ceea ce privește justiția juvenilă, proiectul se concentrează pe reintegrarea și incluziunea copiilor și tinerilor în conflict cu legea. Prin suport individual și formare profesională, proiectul își propune să ajute acești copii să se integreze înapoi în societate și să-și construiască un viitor.

În ceea ce privește asistența parentală specializată, proiectul vizează susținerea familiilor cu copii expuse riscurilor. Capacitatea asistenților parentali este consolidată prin instruiri și instrumente relevante. Prin aceste activități, proiectul își propune să prevină abuzul și violența asupra copiilor prin creșterea capacității de îngrijire și protecție din partea părinților și asistenților parentali profesioniști/părinților-educatori/îngrijitorilor.

În ceea ce privește educația în mediul rural, proiectul își propune să lucreze cu copiii, părinții, specialiștii din domeniul protecției copilului și profesorii pentru a preveni violența împotriva copilului. Educația joacă un rol crucial în prevenirea abuzului și violenței, iar prin aceste activități, proiectul își propune să creeze un mediu sigur și sănătos pentru copii.

Proiectul HOPE este implementat de către Caritas Austria prin intermediul partenerilor săi din Moldova: CCF Moldova, Regina Pacis și MS Diaconia și finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.
Activitățile se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia. Prin colaborarea cu diferite părți interesate și abordarea holistică, proiectul HOPE își propune să aducă schimbări pozitive și să creeze un mediu sigur și sănătos pentru copiii din Republica Moldova.

CCF Moldova este una din organizațiile implementatoare ale proiectului HOPE.