În rol de părinte pentru alt copil – Asistența Parentală Profesionistă

Acum 10 ani am intrat în orfelinate unde copiii așteptau să vină cineva să îi ia acasă. Ochii le erau foarte triști, aproape stinsă flacăra din inimă. Priveau cu o rugăminte ce-ți sfâșia sufletul – ia-mă în brațe. Cât de bine amenajat nu ar fi o cameră din internat, tot cu pereții reci rămâne. Destinele copiilor din internate care nu-și pot găsi familii ne sunt cunoscute deja tuturor.

 

Asistentul parental profesionist (APP) este o persoană, fie o familie care are loc în casa sa pentru un copil a cărui părinte nu face față problemelor din viața sa.  Este persoana care înțelege cât de important și crucial este pentru un copil brațele calde, mâncarea gătită cu suflet, suportul în pregătirea temelor pentru acasă, deprinderile pentru viață independentă (gătit, cusut, igiena personală, mesteșugărit etc).

Asistentul Parental Profesionist (APP) poate fi oricine, care este motivat să ofere un camin stabil și iubire unui copil care a rămas fără îngrijirea părintească;  oricine care este dispus să asigure îngrijirea, creșterea și educația temporară sau de lungă durată a unui copil rămas fără îngrijirea părintească.

Pentru a deveni APP, este necesar să se țină cont de următoarele criterii:

Vârsta minimă: Persoana interesată să devină APP trebuie să aibă împliniți cel puțin 25 de ani.

Starea civilă: Poate deveni APP oricine, indiferent de starea civilă. Acest lucru înseamnă că poate fi un singur adult, o families au un cuplu;

Cetățenie: cetățean al Republicii Moldova.

Locuință: Nu este necesar să dețină o casă proprie. APP poate locui și într-o locuință în chirie. Cu toate acestea, este important să demonstreze că are un loc stabil de trai, iar acest lucru poate fi dovedit prin prezentarea unui contract de chirie sau a altor documente relevante.

Monitorizare și evaluare: Persoanele care doresc să devină APP vor fi supuse unui proces de monitorizare și evaluare de către serviciul APP, subordonat teritorial Direcției de Asistență Socială și Protecția Familiei. Această monitorizare este menită să asigure că APP oferă un mediu sigur și stabil pentru copilul plasat.

Venit: Venitul APP-ului poate fi unul modest, dar sufficient pentru a asigura nevoile copilului. Principalul criteriu nu este venitul financiar, ci capacitatea de a oferi căldură și sprijin emoțional copilului plasat.

Desigur, pentru a crește un copil, este nevoie de sprijin, iar statul oferă acest sprijin: asistentul parental va fi remunerat cu un salariu în funcție de nivelul de calificare profesională; copilului i se oferă o indemnizație lunară și o indemnizație unică la plasament, care diferă în funcție de nevoile și vârsta copilului.

Pentru a deveni Asistent Parental Profesionist (APP), trebuie să urmați acești pași:

  1. Contactați Direcția de Asistență Socială și Protecția Familiei (DASPF) din municipiul sau raionul de proveniență. De asemenea, puteți lua legătura cu asistentul social din primăria locală pentru a comunica dorința dvs. de a deveni APP.
  2. Participați la o ședință informativă. La această ședință, vi se vor oferi detalii despre serviciul de Asistent Parental Profesionist (APP), iar dumneavoastră veți avea ocazia să adresați întrebări pentru a înțelege mai bine procesul.
  3. Completați un chestionar. După ședința informativă, vi se va furniza un chestionar pe care îl veți completa împreună cu familia dvs. Acesta va ajuta la evaluarea și pregătirea dvs. pentru a deveni APP.
  4. Veți susține un interviu în care un specialist vă va adresa întrebări legate de capacitatea dvs. de a oferi un mediu sigur și susținător pentru copilul care va fi plasat la dvs.
  5. Depuneți cererea. După interviu, puteți depune cererea de a deveni APP către DASPF.
  6. Vizită la domiciliu. Un reprezentant al DASPF va efectua o vizită la domiciliu pentru a evalua camera sau spațiul pregătit pentru copil.
  7. Evaluare și instruire inițială. Participați la un program de instruire inițială care durează 6 zile și la un program de evaluare de până la 3 luni.
  8. Raportul dvs. de evaluare va fi înaintat Comisiei pentru Copilul Aflat în Dificultate pentru aprobare, luând în considerare nevoile și posibilitățile dvs.

Cel mai important criteriu este motivația adecvată de a deveni APP și dorința de a oferi un camin stabil și iubire unui copil care a rămas fără îngrijirea părintească.

Dacă doriți să umpleți casa și curtea cu veselia unui copil sau sunteți o familie care își dorește de mult timp un copil, urmați cu încredere acești pași.

Suntem o organizație nonguvernamentală, fondată în 2004, iar începând cu 2005 reprezentăm fundația britanică Hope and Homes for Children. Oferim asistență autorităților pentru realizarea reformei de protecție a copilului, optăm pentru închiderea sistemului rezidențial înlocuindu-l cu concept bazat pe model de familie.

Ultimele noutăți